บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "SST" ดำเนินธุรกิจด้านงานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องกล ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านน้ำ และผลิตภัณฑ์ดับเพลิงที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้


แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งที่สมัคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เช่น Transcript, Resume หรือเอกสารอื่นๆ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB นามสกุลไฟล์ .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar


บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์